Κρεμαστό Φωτιστικό με σχοινί

Κρεμαστό Φωτιστικό με σχοινί

Μονόφωτο κρεμαστό φωτιστικό με σχοινί καλώδιο και μεταλλικά μέρη σε κρεμ χρώμα. Κρεμαστό φωτιστικό τύπου ράγα με σχοινί καλώδιο και μεταλλικά μέρη σε κρεμ χρώμα. Κρεμαστό φωτιστικό με σχοινί καλώδιο και μεταλλικά μέρη σε κρεμ χρώμα,3/φωτο στρογγυλό. Κρεμαστό φωτιστικό με σχοινί καλώδιο και μεταλλικά μέρη σε μαύρο χρώμα.

Δεν υπάρχουν άλλα προϊόντα

Δεν υπάρχουν άλλα προϊόντα